Hľadať

O firme Protea, s.r.o.

Firmu Protea, s. r. o. sme založili v roku 1994. Od jej vzniku prešla značným vývojom počet stálych zamestnancov narástol z dvoch na 16 a sortiment sa rozšíril z protéz horných a dolných končatín na prakticky celú škálu individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok. Mimo bežných, jednoduchých pomôcok zhotovujeme aj tie najzložitejšie, ako sú napr. myoelektrické a hybridné protézy horných končatín alebo protézy dolných končatín s hydraulicky a mikroprocesorom ovládanými kolennými kĺbmi. Jedným z hlavných zameraním našej firmy je detská ortopedická protetika. Pri stavbe týchto pomôcok využívame moderné technologické postupy.
Protea je jedna z mála firiem, ktoré vyrábajú na Slovensku individuálnu detskú ortopedickú obuv, ak to vyžaduje diagnóza, tak aj podľa sádrového odtlačku. Pri výrobe ortopedickej obuvi využívame množstvo unikátnych konštrukčných a technologických prvkov. K zložitejším pomôckam si vyhotovujeme k merným podkladom aj digitálnu obrazovú dokumentáciu postihnutej časti tela, táto nám značne pomáha pri konštrukcii a výrobe pomôcky, prípadne pri konzultáciách s inými odborníkmi.

Okrem zhotovovania individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok sa zaoberáme navrhovaním, vývojom a výrobou komponentov a polotovarov k ortopedicko-protetickým pomôckam, tak pre vlastnú potrebu, ako aj pre iné firmy. Väčšina pomôcok vyhotovovaných našou firmou je hradená zdravotnými poisťovňami.

Od roku 1997 zásobujeme kvalitnými polotovarmi od českej firmy ING CORPORATION, s. r. o a Islandskej firmy ÖSSUR väčšinu firiem pôsobiacich na Slovensku v tomto odbore. Týmto sa snažíme o neustále zvyšovanie kvality poskytovania služieb v ortopedickej protetike u nás, za cenu únosnú pre nášho pacienta a naše zdravotné poisťovne. V roku 2002 sme sa presťahovali do nových, podstatne váčších, priestorov na Azalkovej 9, ktoré sú nám už dnes opäť malé.

Od roku 2004 predávame a distribujeme špičkové ortézy nemeckej firmy MEDI.

V poslednej dobe sme zaviedli v spolupráci s firmou Protetika Frídek-Místek, s.r.o. výrobu kraniálnych ortéz na liečbu deformít lebky u detí a špičkových silikónových epitéz a protéz.

K úspechom v odbore sme sa bezpochyby dopracovali vďaka úzkej spolupráci
so širokým okruhom lekárov, najmä odborníkov z odborov ortopédie a traumatológie.

Certifikáty ISO:

V zmysle §7 ods. 9 zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť PROTEA spol. s.r.o. zabezpečuje podľa ust. §7 ods.1 zákona č. 119/2010 Z.z o obaloch zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu závazných limitov ustanovených vykonávacím predpisom.


POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTIPROTEA, s.r.o.
Azalková 9
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 5036
Mobil: +421 903 239 551
E-mail: recepcia@protea.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 14:30


  • ING corporation s.r.o

  • ÖSSUR

  • Federácia ortopedických protetikov